Rättvis skadeståndslag

Motion 2007/08:C341 av Siw Wittgren-Ahl och Lars Johansson (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Lars Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafikskadeersättning till barn.

Motivering

Barn till arbetare får lägre ersättning efter en trafikskada än vad barn till akademiker får. Anledningen är att akademikerbarn förväntas utbilda sig på universitet eller högskola och därmed få en högre framtida lön än arbetarbarnen, som man inte räknar med kommer att utbilda sig akademiskt. Lagen bör tydliggöras så att den inte gör skillnad mellan arbetarbarn och akademikerbarn. Regeringen bör därför göra en utvärdering om lagen har uppfyllt lagstiftarens intentioner.

Stockholm den 2 oktober 2007

Siw Wittgren-Ahl (s)

Lars Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)