Rättvisa skatter

Motion 2019/20:3285 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisa skatter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det så kallade jobbskatteavdraget infördes innebar det att skatten sänktes för dem som arbetade medan det inte skedde någon förändring för pensionärer, förtids­pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Det innebar en högre skattesats för dem som inte arbetade. För varje nytt jobbskatteavdrag har skatteklyftan vuxit. Det är orättvist att personer med lägre inkomster ska betala en högre skattesats än dem som arbetar. Regeringen har tagit viktiga steg i avskaffandet av den så kallade pensionärs­skatten, det vill säga den skattemässiga klyftan mellan lön och ålderspension. Regeringen bör i framtiden överväga ytterligare insatser för att minska skatteklyftan mellan lön och andra typer av inkomster, med målet rättvisa skatter. 

Jamal El-Haj (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Pettersson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Rikard Larsson (S)

Yasmine Bladelius (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)