Rättvisa trafikskadeersättningar

Motion 2007/08:C363 av Lennart Axelsson (s)

av Lennart Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rättssäkra schablonersättningar i trafikskadeärenden.

Motivering

Barn i arbetarhem som skadas i trafiken och inte kan arbete kan få upp till 100 000 kronor lägre årligt skadestånd än ett barn i ett akademikerhem med en liknande skada. Detta enligt en undersökning av Caterina Franceschi vid Handelshögskolan i Göteborg. ”Detta är gammalmodigt, kränkande och bryter mot riksdagens intentioner”, skriver hon i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

Franceschi har studerat ett stort antal ersättningsfall i Trafikskadenämnden. Där lever socialgruppstänkandet kvar, hävdar hon och efterlyser rättssäkra schablonersättningar.

I ett antal ärenden har beräkningen av ersättningen gjorts utifrån föräldrarnas utbildning, även om barnen var mycket små när de skadades, skriver hon. Franceschi anser att schablonersättningar visserligen är omdiskuterade men mer rättssäkra och förutsägbara för både den skadade och försäkringsbolaget. Jag anser att regeringen bör ta initiativ till införande av rättssäkra schablonersättningar i trafikskadeärenden.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lennart Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)