Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet

Motion 2016/17:2524 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rättvisare hantering av kassaregister vid fäbodverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Hanteringen av kassaregister vid torghandel

Den 1 januari 2014, ändrades lagen så att även torg- och marknadshandeln tvingades använda kassaregister. Samtidigt fanns inte då några kassaregister som uppfyllde Skatteverkets egna krav enligt SKVFS 2009:3 5§. Detta togs bort av Skatteverket och knallar ska själva därefter hållas ansvariga när en elolycka inträffar.

Under hot om vite på upp till en kvarts miljon måste deltagarna använda kassaregister, trots att det idag i stor utsträckning saknas kassaregister ämnade för utomhusbruk (som följd av en förhållandevis tuff handelsmiljö) som till stor del lider av driftstörningar. I värsta fall sker en sådan störning i samband med att en anonym kontroll sker.

Höga kontrollavgifter (som höjts från 10 000 och 20 000 kronor till 12 500 respektive 25 000 kronor) slår redan idag hårt mot torghandlare med små marginaler, vilket således kan öka oron för att bedriva den sortens verksamhet. En lagstiftning som inte bara gör det dyrare rent ekonomiskt, utan även mer riskabelt rent rättsligt riskerar att sakta men säkert minska torghandeln i Sverige. Det vore en kulturell, social och ekonomisk förlust för hela samhället.

Nuvarande lagstiftning gör att en ägare av ett företag som bedriver handel på torg och marknader tvingas ta straffet för ett lagbrott som begås av någon annan, vilket går tvärs emot den rättspraxis som gemene man står bakom. För att rättssamhället ska fungera är det viktigt att skyldiga och inte oskyldiga straffas för överträdelser, varför det är orimligt att knallar ska hållas ansvariga för vad deras anställda gör på en helt annan position. Regeringen bör göra en översyn av kassaregisterlagen för att oskyldiga inte ska drabbas av andras misstag och förenkla arbetet för torghandel.

Hanteringen av kassaregister vid fäbodverksamhet

Det råder inget tvivel om att ett av våra värdefulla kulturarv i landets norra delar idag står inför svåra utmaningar. Fäbodverksamheten, en för samhället mycket viktig näring, finns än idag kvar men dessvärre i en förhållandevis liten skala. Denna verksamhet har dessvärre inte fått det enklare när byråkratin bli inblandad och trots brist på elektricitet, mobiltäckning och internet finns det krav från Skatteverket på kassaregister. Som myndighet är det enkelt att bara förhålla sig till rådande regler, och i sammanhanget tas ingen hänsyn till behov av ständig tillsyn för exempelvis djur. För att upprätthålla de regler som finns hänvisas fäbodkullor till dieseldrivna eller solcellsdrivna aggregat för att möjliggöra tillräckligt med el. Med små marginaler kan en statlig myndighet få hårt arbetande människor på landsbygden att lägga ned sin verksamhet, då dessa alternativ är fullständigt orimliga. Resultatet är inte bara ett hårt slag mot kulturarvet och landsbygden, utan bidrar även till färre arbetstillfällen och till ett större behov av bidrag till personer som i dag är självförsörjande. Regeringen bör göra en översyn av kassaregisterlagen för att förenkla arbetet för fäbodverksamhet.

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)