Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Reducerad arbetstid ger mervärde till barnen och ökad jämställdhet

Motion 2021/22:795 av Anne Oskarsson (SD)

av Anne Oskarsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en förkortad arbetsdag gynnar jämställdheten mellan könen utan att barnen får bära bördan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ur ett barnperspektiv hade det varit bättre om båda föräldrarna som norm hade haft 6 timmars arbetsdag då detta hade givit barnet mer vaken föräldratid med båda föräldrarna. Normen som säger att en arbetsdag skall vara 8 timmar känns förlegad då den härrör från Henry Ford (biltillverkning) som menade att dygnet skulle delas i tre delar, en del för sömn, en del arbete och en del fritid. Vi arbetar inte på samma sätt längre vilket betyder att vi inte behöver låta oss styras av Henry Fords uppdelning. Genom att effektivisera så kan samma mängd arbete göras på kortare tid. Prestationen är inte tidsbunden. Speciellt nu i pandemitider blir det självklart att var man sitter och arbetar inte är det viktigaste utan arbetsprestationen. Föräldrar med små barn har fortsatt att arbeta, dvs kunnat vara deltagande i sitt yrke.

Det är ett fåtal yrken som betingar att man befinner sig på en arbetsplats, majoriteten av arbeten är inte inom industrin längre och där kan det ju vara lämpligt med kortare arbetstid. Heltid som norm borde alltså vara 6-timmars arbetsdag eller mindre när det gäller närvaro på arbetsplats. Värdering av arbetets art istället för antal timmar.

Reformen kan försvaras med att barnen får mer vaken föräldratid och deras närvaro på förskolor kan minskas vilket gynnar samhällsekonomin samt att grupperna i förskolan blir mindre. Barnen får uppleva att bli sedda av sina föräldrar fler timmar per dag istället för att bli hämtad efter ibland 10 timmars arbetsdag på dagis. Detta ger båda föräldrarna möjlighet att vara med i uppfostran av barnet.

Om kvinnor och män skall arbeta 8 timmar om dagen, ”heltid som norm” kommer barnen att få vara ännu fler timmar om dagen på förskola. Barnen får därmed mindre vaken föräldratid. Det känns syniskt att välja att lösa jämställdhet med att barn får längre dagar på förskola. Detta gäller framför allt för de familjer som inte har någon anhörig som kan hämta.

Anne Oskarsson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)