Reformagenda för Sverige

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen

2018/19:2819

av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Reformagenda för Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja framväxten av fler RUT-jobb och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (115)
Behandlas i betänkande (48)