Reformer för en bättre beroendevård och ett minskat narkotikamissbruk

Motion 2021/22:3765 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3765

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Reformer för en bättre beroendevård och ett minskat narkotikamissbruk

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa kunskapsunderlag för evidensbaserade motiverande och utredande insatser och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla evidensbaserade modeller för att identifiera riskfaktorer för att utveckla missbruk och beroendesjukdom och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge socialtjänsten möjlighet att vidta vissa tvingande insatser i gapet mellan frivillighet och insatser enligt dagens bestämmelser i lagen (1990:52) med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)