Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:3708

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Boverkets byggregler

Stävja missbruket av möjligheten att överklaga

Snabbare startbesked för småhus och andra mindre projekt

Ersätt detaljplan med en mindre detaljerad byggplan

Fastighetsägare bör kunna kräva att detaljplaneförfarande inleds för småhus

Korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet

Inför tjänstegaranti för alla tillståndsprocesser

Omvandling av kontor och lokaler till bostäder

Slopa ombyggnadsbegreppet i PBL

En översyn av miljöbalken

Begränsa i vissa fall miljöorganisationers talerätt

Underlätta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (70)
Behandlas i betänkande (21)