Reformera lagen om arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2480 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli lättare att attrahera högkvalificerad arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder mot missbruk av regelverket för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har en högspecialiserad arbetsmarknad där många av våra ledande företag genom åren har klarat konkurrensen från omvärlden på grund av just specialisering. Vi har även en blomstrande entreprenörsmarknad när det kommer till IT-tjänster. Spotify, Candy Crush, Skype och Minecraft har satt Sverige på kartan. Vi är en blomstrande IT-nation och i racet gällnade AI har Sverige många goda förutsättningar för att vara med och bidra.

För att vi ska klara av den växande internationella konkurrensen kommer vi behöva högkvalificerad och högutbildad arbetskraftsinvandring. Svenska företag som vill växa hindras inte sällan av kompetensbrist och bristen på just kompetens anges av företagen som ett av de största problemen för dem. Samtidigt orsakar Migrationsverkets regler att programmerare, civilingenjörer och andra välutbildade arbetskraftsinvandrare utvisas för minimala slarvfel. För att Sverige ska vara ett land attraktivt för utländska talanger, krävs det speciella regler för dessa.

Problematiken vad gäller arbetskraftsinvandring i yrken med lägre kvalifikationer är en annan. Det förekommer idag till exempel olaglig försäljning av arbetstillstånd. Det förekommer också att en person beviljas arbetstillstånd i ett yrke med lägre kvalifikationer för att väl på plats i Sverige i stället ansöka om asyl. Alla former av missbruk av systemet med arbetskraftsinvandring måste beivras. Regeringen bör skärpa åtgärderna för att åstadkomma detta.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)