Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:460 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För 3 år sedan tillsatte alliansregeringen en bred översyn av Arbetsförmedlingen – den första större översynen på 20 år. Dessvärre hände det inte så mycket under en längre tid under nuvarande regering som ett tag verkade ha slängt det viktiga arbetet i papperskorgen. I augusti 2016 tillsatte dock regeringen en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av statens åtagande på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag. Däremot verkar utredningen inte komma att beröra frågan om konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen.

Det är välbekant att många företag väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera personal. Det är framför allt informella kontakter, spontanansökningar, rekryteringsföretag och bemanningsföretag som vinner terräng som rekryteringsväg på Arbetsförmedlingens bekostnad. En förklaring är att företagens rekryteringsbehov har ändrats sedan Arbetsförmedlingen bildades. Arbetsförmedlingen har traditionellt varit inriktad på att ge service till stora arbetsgivare och offentlig sektor. Idag är arbetsmarknaden mer mångfasetterad och Arbetsförmedlingen har inte kunnat följa med i denna rörelse. Arbetsförmedlingens verksamhet är inte fullt ut anpassad efter dagens arbetsmarknad där det inte går att använda en och samma väg för alla arbetslösa.

Arbetsförmedlingen bör öppnas upp för konkurrens på lika villkor där en mångfald av fristående aktörer kan bidra i förmedlingsverksamheten. Kombinationen av valfrihet för den enskilde med resultatinriktade och specialiserade aktörer kan göra den offentligt finansierade Arbetsförmedlingen betydligt mer effektiv. Genom att konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingens verksamhet ökar också möjligheten för varje arbetssökande att själv kunna välja förmedlare när verksamheten blir mer specialiserad.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)