Regelbundna synkontroller

Motion 2019/20:1368 av Johan Andersson och Erica Nådin (båda S)

av Johan Andersson och Erica Nådin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda frågan om regelbundna syntester för att få behålla sin behörighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag görs bara en synkontroll när man tar sitt körkort om man har enkel behörighet AB. Däremot för yrkestrafiken genomförs regelbundna kontroller. All forskning visar på att synen förändras och delvis försämras ju äldre man blir.

Vårt förslag är man genomför regelbundna synkontroller för att stärka trafik­säkerheten.

 

 

Johan Andersson (S)

Erica Nådin (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)