Regelverket för ombildning av bostäder vid frivillig likvidation

Motion 2007/08:C348 av Claes-Göran Brandin (s)

av Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över reglerna för ombildning av bostäder vid frivillig likvidation.

Motivering

Dagens bostadsmarknad präglas till stor del av att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Det finns också bostadsrätter som ombildas till äganderätter. Detta innebär att det på litet längre sikt kommer att bli stor brist på hyresrätter samtidigt som vi vet att många människor vill bo i hyreslägenheter.

Det är ofta ett aktivt val att köpa en bostadsrätt eller en ägarlägenhet; man har bestämt sig för att satsa pengar i en lägenhet. Att hyra en lägenhet ger istället friheten att kunna byta och flytta utan att se hur marknaden för försäljning ser ut. För många familjer är dessutom hyresbostad det självklara valet; man har inte ekonomi nog att köpa sin bostad.

De allmännyttiga bostadsföretagen har ofta familjer med skiftande förhållanden i sitt bestånd. Det finns unga och gamla, stora familjer såväl som ensamstående, invandrare och svenskar. Dessa lever alla tillsammans i sitt bostadsområde och det betyder mycket för integrationen i samhället.

När man ska ombilda hyresrätt till bostadsrätt, liksom när man ombildar bostadsrätt till äganderätt är risken stor att de boende som inte vill förändra boendeformen kommer i ett svårt läge. De regler som gäller idag innebär att man kan förändra boendeformen även om inte alla boende vill gå med på det.

Det innebär att även om en enskild boende uttryckligen sagt nej till förändringar i ägandet kan man ändå driva igenom förändringen. Detta medför naturligtvis stora negativa konsekvenser för den enskilde som inte vill vara med på ombildningen. Alternativet kan vara att stanna som hyresgäst i en nybildad bostadsrättsförening eller att acceptera ett majoritetsbeslut, och därmed egna nya kostnader, om att skapa äganderätter istället för bostadsrätt.

Konsekvenserna blir i båda fallen stora för den enskilde som vill fortsätta att vara just hyresgäst. Det kan inte vara acceptabelt att man har sådana regler som sätter enskilda människors uppfattningar och beslut helt ur spel. Det är angeläget att dessa regler ses över så att inte enskilda människor drabbas så hårt som de kan göra med dagens regelverk. Därför måste minoritetsskyddet för de boende stärkas.

Stockholm den 3 oktober 2007

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)