Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Regionala arbetslivskriminalitetscenter

Motion 2021/22:3863 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att stävja arbetslivskriminalitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft. Socialdemokraterna har och kommer fortsatt att agera för att bekämpa den arbetslivskriminalitet och osunda konkurrens som ofta finansierar grov organiserad brottslighet i Sverige. Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad samverkan mellan myndigheterna. Men vi ser att mer måste till för att vi ska få ett stopp på det här stora samhällsproblemet.

Resurseffektiva informationsinsatser genom ett kontaktcenter i syfte att underlätta för de många aktörer som vill göra rätt är en sätt som kan tjäna som föregångare även på det här området. Idag är det svårt att göra rätt och till viss del beror det på att det är svårt att få tillgång till relevanta uppgifter. En beprövad organisatorisk modell är Arbetslivskriminalitetscenter där de samverkande myndigheterna samlokaliseras. Modellen kommer åt problematik med exempelvis sekretesshantering.

Den funktionen kan även ha ett informationsuppdrag till exempelvis upphandlade aktörer samt tillhandahålla samlad offentlig information om företag vilket underlättar kontroll vid upphandling.

Vi föreslår att man inrättar regionala Arbetslivskriminalitetscenter för att stävja arbetslivskriminaliteten och upprätthålla god ordning och drägliga villkor på arbetsmarknaden.

Teresa Carvalho (S)

Eva Lindh (S)

Mattias Ottosson (S)

Johan Löfstrand (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)