Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2019/20:1787 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utarbeta ett system för regionalt differentierade arbetsgivaravgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vårt västra grannland Norge finns sedan länge ett väl fungerande system för regionalt differentierade arbetsgivaravgifter. Syftet är att ge alla delar av landet rättvisa konkurrensförutsättningar. Det ska vara möjligt att på någorlunda likvärdiga villkor bedriva företag såväl i glest befolkade fylken i norr som i mer tätbefolkade områden nära de stora marknaderna kring större städer som Oslo, Bergen och Trondheim i södra delen av landet. För kommuner och fylken långt från de större städerna ger de nedsatta arbetsgivaravgifterna bättre förutsättningar att erbjuda medborgare och företag en bra service. Det lockar fler att bosätta sig i dessa bygder. De nedsatta arbetsgivaravgifterna gäller generellt, såväl för det privata näringslivet som för offentlig sektor. Systemet har godkänts av EU.

De geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna är ett mycket kraftfullt verktyg inom den norska distriktspolitiken. Professor Reidar Almås vid Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim, som även studerat svensk regionalpolitik, understryker att detta är ett effektivt och obyråkratiskt verktyg för att ta hela landet i bruk, ett verktyg som dessutom är lätt att införa i Sverige.

Det är dags att göra verkstad av de goda idéerna för att vi även på vår sida av Kölen ska ta hela landet i bruk.

 

 

 

Per Åsling (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)