Register över misstänkta vargjägare

Motion 2022/23:2136 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om länsstyrelsen inom ramen för sitt tillsynsarbete ska få föra register över anonyma tips om ”misstänkta tjuvjägare”, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Västra Götalands länsstyrelse gick aktivt ut på internet och uppmanade allmänheten att komma in med uppgifter om personer som skulle kunna vara misstänkta och olagliga tjuvjägare.

Det är anmärkningsvärt att en myndighet försöker kartlägga ostraffade människor i samhället och dessutom lägga upp register på dessa personer utan att ens vederbörande vet om det. Om vi ska ha en rättspraxis som ska vara trygg för alla kan Sveriges Länsstyrelser inte ägna sig åt att starta upp hemliga register som är uppkomna genom anonyma tips från allmänheten.

Om någon är misstänkt för olaga vargjakt eller förberedelser till sådan jakt är det ett tips eller en uppgift som ska lämnas till polisen för utredning och kontroll och inte till länsstyrelsen och dess hemliga register.

Att kartlägga och föra register på människor på anonyma tips från allmänheten kan inte på något sätt vara en uppgift för landets Länsstyrelser.    

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)