Register över utövare av komplementärmedicin

Motion 2005/06:So516 av Elina Linna m.fl. (v)

av Elina Linna m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om register över utövare av komplementärmedicin med legitimation i annat vårdyrke.

Motivering

Regeringen har nyligen utrett frågan om inrättande av ett register över utövare av komplementärmedicin. Det tycker vi är bra och ett steg mot ökad patientsäkerhet. I förslaget föreslås det dock att utövare av komplementärmedicin som också har legitimation i annat vårdyrke inte ska registreras i detta register. Vi anser att det vore olyckligt om så blev fallet då registret inte skulle bli komplett. Vi menar därför att registret bör förses med en egen del där utövare av komplementärmedicin som också har legitimation inom annat vårdyrke registreras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 4 oktober 2005

Elina Linna (v)

Ingrid Burman (v)

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)