Regler i a-kassan

Motion 2006/07:A326 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa regler i a-kassan.

Motivering

Målet att alla ska ha ett arbete är det viktigaste i vårt samhälle. I den strävan vi alla har för detta hoppas vi att personer med lång frånvaro från arbetsmarknaden ska ha möjlighet att komma tillbaka till ett lämpligt arbete. Många gånger innebär sådan återgång tillfälliga och kortvariga anställningar till en början och behov av perioder med a-kasseersättning däremellan. 17 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skapar då en alldeles onödig begränsning genom att den innehåller en begränsning av överhoppningsbar tid på 7 år. Vi anser att det bör övervägas att ta bort den begränsningsregeln.

Stockholm den 26 oktober 2006

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)