Reglera andrahandsmarknaden

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)

av Kadir Kasirga m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera kommit att betraktas som en av lösningarna på bristen på bostäder. I en rapport från Stockholms Handelskammare år 2011 beräknades att så mycket som 40000 bostäder vid tidpunkten stod outnyttjade i huvudstaden. Den borgerliga regeringen förändrade regelverket år 2013 för att, som man sa, göra det lättare att hyra ut i andra hand. I praktiken har detta lett till kraftigt ökade hyror, samtidigt som det är högst oklart om det bidragit till att minska bristen på bostäder.

Enligt en artikel i Fastighetstidningen ligger hyresnivåerna i andrahandsuthyrningen så mycket som 150 procent högre än hyror för förstahandskontrakt. Det har dessutom växt fram en bransch av företag som Qasa, Renthia och Bostad Direkt, vilka förmedlar andrahandskontrakt mot provisionsbaserad ersättning. Som exempel hyrdes en trerums­lägenhet på Kungsholmen år 2016 ut för 33000 kr per månad !

Det som pågår kan beskrivas som en massiv kapitalöverföring från de med sämst ställning på bostadsmarknaden till privata företag och personer som äger värdefulla lägenheter i Stockholms innerstad. Boverket har mycket riktigt också i en rapport från 2015 pekat på att vinstmöjligheterna för uthyrare och förmedlare ”är mycket goda”, när andrahandsmarknaden blir mer av en reguljär bostadsmarknad.

Många människor i desperation betalar överhyror för att få en bostad. Därför är det viktigt att göra en översyn av andrahandsmarknaden med syftet på att omöjliggöra att hyra ut sin bostad till överpriser i vinstsyfte och möjliggöra att få tillbaka det man har betalat i överhyror.

Kadir Kasirga (S)

Anders Österberg (S)

Dag Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Sultan Kayhan (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)