Reglering av kemikalieanvändning

Motion 2010/11:MJ363 av Carina Ohlsson (S)

av Carina Ohlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre reglering av kemikalieanvändningen där ett barnperspektiv är utgångspunkten för försiktighetsprincipen.

Motivering

Ofta kan vi ta del av larmrapporter hur kemikalier kan skada oss människor och då är framför allt barn och gravida kvinnor mest utsatta. Dessa rapporter har handlat om alltifrån gifter i textilier, barnskor, nappflaskor, tandkräm till teflonstekpannor m.m. Detta måste få till följd att kemikalieanvändningen måste regleras bättre. Idag är kunskapen om hur kemikalier används och hur de påverkar såväl människor som natur bristfällig.

Slutsatsen är att vi behöver skapa en säker kemikalieanvändning. Kunskapen om kemikalier och dess samverkan måste öka, farliga kemikalier ska förbjudas eller när detta inte går ersättas med mindre farliga alternativ. Märkning måste bli bättre och tydligare, så att konsumenterna lättare kan välja bort det som misstänks vara skadligt. Kontrollen och tillsynen måste också bli bättre.

De regler som finns på EU-nivå måste också skärpas. Principen om att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ måste skärpas i Reach. Denna ersättningsprincip, substitutionsprincipen, måste också vara fortsatt stark i andra regler som gäller kemikalier. Det finns ingen anledning att utsätta vare sig konsumenter eller miljö för onödiga risker. Försiktighetsprincipen måste stärkas. Det är då oerhört viktigt att det är ett barnperspektiv som används även vid reglering av kemikalieanvändning och försiktighetsprincipen.

Stockholm den 25 oktober 2010

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)