Reglerna för studiestöd och a-kassa

Motion 2005/06:A342 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reglerna vid studiestöd i kombination med a-kassa.

Motivering

Personer som arbetat många år inom t.ex. vården och fått förslitningsskador börjar idag ofta att studera för att hitta ett nytt arbete. Under studietiden säger många upp sin tjänst på grund av att läkaren anser att vårdyrket är för tungt även efter en eventuell rehabilitering.

En person som studerar i två terminer och dessa studier avslutas i början av juni upptäcker att ytterligare studier behövs för att det ska leda till ett nytt arbete.

Reglerna är då sådana att man måste söka studiestöd senast den 15 maj för att ha råd med att studera vidare. De studier personen sökt börjar först i början av oktober.

Alltså är personen arbetslös från början av juni till början av oktober.

Studierna är på distans så man kan stå till arbetsmarknadens förfogande även under den tiden. Naturligtvis är personen beredd att ta det arbete som erbjuds under hela sommarperioden.

Problemet är att personen inte får uppbära a-kasseersättning under sommaren om inte studierna är avslutade. Vår målsättning är att alla som behöver byta arbete ska erbjudas en snabb och aktiv rehabilitering och att samhället ska ge en bra ekonomisk trygghet under sådana omställningsperioder. Vi anser att dessa regler som begränsar omställningen för många snarast behöver ses över.

Stockholm den 4 oktober 2005

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)