Renodla polisens arbetsuppgifter

Motion 2019/20:2524 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens arbetsuppgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har en poliskris i Sverige. Vi har också en växande grov kriminalitet som måste bekämpas. Sverige ser inte längre ut som förr och samhällsproblemen har blivit allt mer komplexa. Det är därför viktigt att polisen gör rätt saker och fokuserar på det arbete som ingen annan myndighet kan eller får utföra.

Polisen har en mängd olika arbetsuppgifter som inte alls rör brottsbekämpning. Kärnverksamheterna måste prioriteras och onödiga arbetsuppgifter tas bort. Det är till exempel inte rimligt att polisen tar hand om 60000 berusade människor varje år. Inte heller att ta hand om psykiskt sjuka som måste köras till någon vårdinrättning, eller barn och unga som ska till något omhändertagande inom socialtjänsten. Hittegods, omhän­dertagande av farliga hundar och utfärdande av pass är också uppgifter som kunde utföras av annan.

Enigt lagen har polisen skyldighet att arbeta med och mot brott och är den myndig­het som äger våldsmonopolet. Det har under senare år blivit tydligt att allvarliga brott inte hinner utredas av polisen vilket kan få till resultat att skyldiga går fria. Brottsoffer tvingas till otrygghet och respekten för polisen riskerar att sjunka.

Alltför många poliser väljer att sluta då man ser de stora bristerna inom poliskåren. Det saknas fortfarande många poliser för att hinna med den grova kriminalitet som vi


ser växa fram allt mer. Det är därför rimligt att på ett djupare plan utreda vilka arbetsuppgifter polisen ska ha ansvar för och därmed renodla polisens arbete till brottsbekämpning, att sköta säkerheten samt övrigt som endast polisen kan utföra.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)