REP- och ROST-avdrag

Motion 2019/20:1488 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa REP- och ROST-avdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT- och ROT-avdragen har haft stora positiva effekter inom berörda branscher. Bland annat har de bidragit till fler jobb, underlättat i människors vardag och tryckt undan svartarbete. Dessa positiva effekter bör kunna uppnås med liknande avdrag inom andra branscher.

Att äga en bil är idag dyrt. En stor kostnad är reparationerna. Att regelbundet vårda sin bil ökar trafiksäkerheten och bibehåller bilens miljöprestanda. Därför vore det ange­läget att titta på möjligheten att införa ett avdrag som liknar RUT- och ROT-avdragen för att reparera privata bilar. Fler skulle på detta sätt ha råd att regelbundet vårda sin bil, jobben skulle växa till och även inom denna bransch skulle förmodligen förekomsten av svartarbete minska med denna typ av avdrag. Mot denna bakgrund vill jag att regering­en därför ser över möjligheten att införa ett REP- och ROST-avdrag.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)