Respekt för de lokala folkomröstningarna i Öckerö kommun

Motion 2021/22:3294 av Nicklas Attefjord (MP)

av Nicklas Attefjord (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska respektera folkomröstningarna i Öckerö kommun och inte fortsätta projektera en fast förbindelse och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att elektrifiera färjorna på samma sätt som de som i dag finns i reguljär drift i Norge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om trafiksituationen på väg 155 och förbindelser mellan Öckerö kommun och fastlandet har en lång historik. Färjeleden mellan Öckerö och Lilla Varholmen öppnade i december 1962 och 1967 öppnades Björköleden. År 1981 etablerades färjeläget vid Hönö Pinan och Hönöleden fick sin nuvarande sträckning.

I början av 2000 talet gjorde dåvarande Vägverket och Öckerö kommun en rad utredningar om broar och tunnlar till fastlandet. I november 2001 respektive november 2005 genomfördes två rådgivande folkomröstningar i Öckerö kommun som med bred majoritet röstade för fortsatt färjetrafik eller mot en fast broförbindelse.

Underlagen från kommunen och Trafikverket/ Vägverket har alla byggt på ökad bilism och ökad pendling, alltså tvärt emot både vad de nationella klimatmålen bygger på samt erfarenheterna från pandemin dvs att flexarbetstider och videomöten minskar behovet av persontransporter.

Staten behöver respektera utfallet i de båda folkomröstningarna och ge trafikverket i uppdrag att istället se över möjligheterna att i enlighet med trappstegsmodellen minska behovet personbilstransporter för att nå riksdagens och Sveriges åtagande i enlighet med parisavtalet. Trafikverket borde istället se över möjligheten att elektrifiera färjorna på samma sätt som de som idag finns i reguljär drift i Norge.

Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)