Restaurangers servering av alkohol

Motion 2021/22:2344 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för restaurangverksamheters rätt till alkoholservering bör förenklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mellan åren 1922 och 1955 gällde den så kallade restriktionsrätten i Sverige. För att få köpa alkohol på en restaurang tvingades man att beställa en maträtt. Serveringsrestriktionen hade som funktion att den skulle förmildra berusningen. Även idag försvårar lagen för var man får köpa alkohol.

Kraven för restaurangägare att få servera alkohol finns i flera lagar. Enligt alkohol-lagen (2010:1622) ska gästerna bland annat kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter under vissa tider. Enligt lagen om serveringstillstånd får restauranger först efter klockan 11.00 sälja alkohol. Verksamheten behöver ha ett lämpligt antal sittplatser sett till lokalens storlek. Om en bar finns måste den vara placerad i nära anslutning till matsalen och inte ta allt för stor yta av serveringen.

Det finns även krav på vilken sorts mat man erbjuder. Restaurangen ska kunna erbjuda både förrätt, huvudrätt och efterrätt. Reglerna ställer även krav på kökets utrustning. Alla typer av spisar och mikrovågsugnar är inte tillräcklig utrustning.

Jag tycker att det är orimligt att alkohollagen ställer så omfattande krav för restauranger att få serveringstillstånd. Man går inte till en pizzeria för att äta förrätt och efterrätt. Man går dit för att äta en pizza och därför bör det räcka för att kunna ta en öl till maten. Staten ska inte styra hur människor äter. Det bör räcka att platsen är en riktig restaurang som erbjuder matalternativ.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)