med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder

Motion 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S)

av Leif Jakobsson (S)
Motion till riksdagen

2010/11:Sk2

av Leif Jakobsson (S)

med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder

s3061

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en omförhandling av skatteavtalet mellan Danmark och Sverige hösten 2011.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för ett nytt skatteavtal mellan Danmark och Sverige.

Motivering

Arbetspendlingen över Öresund har ökat kraftigt på 00-talet som en konsekvens av Öresundsbron och ett aktivt arbete för att integrera arbetsmarknaderna i Skåne och Själland. Det har inneburit en regionförstoring som är bra för näringsliv, forskning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-02-02 Bordläggning: 2011-02-03 Hänvisning: 2011-02-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)