Riksväg 40

Motion 2020/21:507 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Göteborg och Jönköping, i sin helhet ska byggas om till motorväg och att den fortsatta sträckningen från Nässjö till Västervik ska byggas om till mötesfri väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 40 binder samman Göteborg på Västkusten med Västervik på Östkusten och är en hårt trafikerad väg. Vägsträckan används både för att transportera gods och av många privattrafikanter. Ombyggnad av vägsträckan har pågått länge och mycket har blivit bra. Men utbyggnaden måste fortgå för att få till en trafiksäker väg

Hela sträckan mellan väst- och östkusten, Göteborg och Västervik, måste vara säker. Hela sträckan från Göteborg till Jönköping måste byggas om till motorväg.

Vägsträckan mellan Nässjö och Eksjö ska byggas om till mötesfri väg, vilket är positivt, men det måste ske hela vägen till Västervik.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)