Riktade åtgärder för gränskommuner som är hårdast påverkade av pandemin

Motion 2021/22:2205 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra riktade åtgärder för att ekonomiskt kompensera gränskommuner som påverkats av pandemin, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många shoppingcenter i gränsbygder är verksamheten i princip helt utplånad på grund av den stängda gränsen mellan Sverige och Norge.

Enligt en rapport från HUI Research på uppdrag av Region Värmland och Västra Götalandsregionen omsatte den norska gränshandeln 27,9 miljarder och skapade cirka 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en död hand över försäljningen. Under 2020 tappade gränshandeln 87,5 procent, enligt Statistisk sentralbyrå som är Norges motsvarighet till SCB. Detta trots att pandemin slog till först i mars 2020.

Enbart i Värmland omsatte gränshandeln 6,1 miljarder och i Eda kommun, där Charlottenbergs shoppingcentrum ligger, och var fjärde person arbetar inom detaljhandeln. De kommuner i Sverige som är hårdast drabbade av det drastiska fallet i gränshandeln är enligt HUI Research Årjäng, Eda, Arvika, Strömstad, Tanum och Torsby. Bortfallet av intäkter från gränshandeln påverkar både arbetsmarknaden och skatteunderlaget i dessa kommuner på ett mycket mer omfattande sätt än i övriga delar av Sverige.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)