Riktlinjer angående trafficking

Motion 2007/08:U211 av Hillevi Larsson (s)

av Hillevi Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer till svenska ambassader om hur man ska arbeta i förebyggande syfte mot trafficking.

Motivering

Varje år kommer det till Västeuropa ca 120 000 kvinnor och barn för att säljas för sexuella ändamål. Bara till Sverige beräknar rikskriminalpolisen att det årligen kommer 200–500 kvinnor och barn.

Den 1 juni 2002 fick Sverige en lag för att bekämpa människohandeln för sexuella ändamål, och straffet kan ge upp till 10 års fängelse. Man har kriminaliserat varje led i denna trafficking.

De svenska ambassaderna i olika länder har ofta ont om resurser och kunskap om hur man arbetar i förebyggande syfte mot trafficking. Därför är det viktigt att UD i samarbete med andra organisationer som arbetar mot trafficking tar fram riktlinjer för att ambassaderna ska kunna arbeta i förebyggande syfte. Vi skulle på så sätt kunna stoppa en del trafficking redan innan den långa resan börjar.

Stockholm den 24 september 2007

Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)