Ringled runt huvudstaden

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att projektet Östlig förbindelse är prioriterat och bör återupptas snarast, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Med en befolkningsökning om cirka 40000 per år är Stockholmsregionen en av Europas snabbast växande. Det ställer höga krav på att infrastruktur, kollektivtrafik och bostäder byggs ut i takt med inflyttningen. Tyvärr är Stockholmsregionen i fortsatt stort behov av ytterligare investeringar i infrastruktur. Enligt navigeringsföretaget TomToms Traffic Index är Stockholm en av de mest trafikdrabbade städerna i Europa.

Detta faktum är något som regeringen väljer att blunda för. Nyligen meddelade Trafikverket att det inte kommer avsättas några pengar till Östlig förbindelse samt att Sverigeförhandlingen har avbrutits. Det här kommer att ge negativa effekter på Stockholm och Sverige.

För att Stockholm ska fortsätta vara en tillväxtmotor i Sverige behöver viktiga infrastrukturprojekt värnas eller utvecklas. Bromma flygplats, Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse är alla viktiga pusselbitar för att tillgodose transportbehovet hos både privatpersoner och näringsliv. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare skulle enbart byggandet av en östlig förbindelse minska den genomsnittliga biltrafiken i innerstaden med 11%. På vissa sträckor som Karlavägen skulle över hälften av bilarna försvinna enligt rapporten.               Det gör det ännu viktigare att investera i infrastruktur och bostäder för att ekonomin ska ta fart. När vi samtidigt ser ett stort behov av ett utbyggt vägnät i Stockholmsregionen bör Österleden fortsatt vara en prioriterad fråga för regeringen.

Alliansen avsatte under förra mandatperioden två miljarder kronor för att utreda och projektera en möjlig dragning av en östlig förbindelse. Den fanns även med i den långsiktiga nationella transportplanen. Även om Sverige idag har en annan regering bör projektet Östlig förbindelse återupptas och vara en prioriterad investering. Det är viktigt både för att säkra Sveriges fortsatta ekonomiska tillväxt och för Stockholmsregionens utveckling.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-15 Granskad: 2017-09-21 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)