Risksäkring av Sjunde AP-fonden

Motion 2018/19:200 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pensionssparare som avstått att välja premiepensionsfonder får sina pengar förvaltade i fonden AP7 Såfa, som i sin tur placerar en del av pengarna i en ren högriskaktiefond. Högriskaktiefonder kan förvisso vara ett alternativ för den som av medvetenhet väljer att placera delar av sina pensionsmedel, men bör i möjligaste mån undvikas för grupper som avstår från att göra aktiva placeringar.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)