Romska gäster

Motion 2015/16:2186 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hjälpa kommunerna med nationella riktlinjer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag upplever Sverige på samma sätt som stora delar av Europa tidigare gjort att fattiga människor tvingas lämna sina hem och försörja sig genom att tigga i våra kommuner. Många av dessa personer är romer och kommer från Rumänien.

Kommunernas ansvar finns reglerat i socialtjänstlagen och i de överenskommelser som gäller den fria rörligheten inom EU. Kommunernas ansvar är litet, trots det så görs det mycket redan idag, en del av kommunerna själva och mycket i samarbete med frivilligorganisationerna.

Men det räcker inte till, fattigdomen är stor och upplevelsen är att det behövs betydligt mer insatser i de länderna som de som tigger kommer ifrån.

Det regelverk som finns fungerar inte för denna grupp fattiga och utsatta personer. Många kommuner anser att de behöver stöttning i vad som är rimligt att göra. Frågan måste lyftas till nationella och internationella nivåer. Vi har ett gemensamt ansvar att göra livet bättre på kort och lång sikt för dessa människor. Med en tydlighet i vad som är rimliga åtgärder.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)