ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2019/20:432 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bredda ROT-avdraget till att omfatta den ideella sektorn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föreningslivet i Sverige utgör många gånger det sammanhållande kittet i samhället och något som vi ska vara stolta och glad över. Men många av våra föreningar har det tufft eftersom de har ett stort underhållsansvar som ägare till fastigheter och anläggningar. Organisationer som Bygdegårdarnas riksförbund, Riksorganisationen Folkets hus och parker, Sveriges hembygdsförbund, Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollförbundet och Riksförbundet våra gårdar har många medlemmar med egna anläggningar och fastig­heter. Men även ekonomiska föreningar som tagit över byns butik berörs, liksom andra föreningar inom social ekonomi med fastigheter.

Även deras fastigheter och anläggningar måste repareras och det kostar både pengar och tid. Kan samhället hjälpa till att både minska svartjobben, öka sysselsättningen och stimulera föreningslivets infrastruktur är mycket vunnet. Många föreningar avsätter i dag mycket stor tid till att ”leta pengar”, tid som tas från det ideella arbetet med själva verksamheten. Och Boverkets bidrag till samlingslokaler räcker inte till för alla de föreningar som är i behov av stödet. Ett ytterligare faktum är att kommuner i dessa ekonomiskt svåra tider gärna skjuter över till det civila samhället att ta hand om sportanläggningar, dagis, skolor etcetera.

Att införa ett rotavdrag för föreningar är smart ur många synvinklar. Det ökar arbetsutbudet och behåller viktiga funktioner i lokalsamhället. Dessutom kan fastigheter och anläggningar göras mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer, utrustas med mer modern miljövänlig teknik för uppvärmning med mera och anpassas för att bli framtidens servicepunkter på landsbygden och i mindre tätorter och förorter. Att stimulera och underhålla ett samhälles sociala kitt ger invånarna både en bättre lokal service och gemenskap och en djupare trygghet.

Konstruktionen på ett skatteavdrag för föreningar kan emellertid inte helt kopieras från hushållens husavdrag. Det finns ett stort antal föreningar, men knappt 20000 av dem betalar skatt i dag. Det betyder att de flesta inte har någon inkomst att göra avdrag från. I stället kan man betrakta det som en ersättning för den samhällsnytta som föreningslivet utför. Låt det organiserade föreningslivet med organisationsnummer få sitt eget ROT-avdrag!

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)