ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2019/20:500 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att möjliggöra ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar som avlägsnas från byggarbetsplatsen och renoveras i ett snickeri eller måleri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I kulturvårdssammanhang bör ROT-avdrag också beviljas för renovering av gamla fönster. I nuläget kan inte ROT-avdrag beviljas om fönsterbågar avlägsnas från en byggarbetsplats och renoveras i ett snickeri eller måleri, vilket ofta är nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras. Om fönsterbågarna däremot åtgärdas på själva byggarbets­platsen är det berättigat till ROT-avdrag. Detta begränsar hantverkarens möjligheter avsevärt när det kommer till vilka verktyg som kan tas med eller vilka lokaler som kan användas för arbetet. Nuvarande regler främjar inte heller kulturvården och värden i gamla hus. En förändring som medger ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar på annan plats skulle vara positiv för såväl företagare och kulturvården som fastighets­ägare. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)