RUT - en lyckad reform som kan mer

Motion 2019/20:426 av Annika Qarlsson (C)

av Annika Qarlsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en utveckling av RUT-avdraget till att gälla för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

RUT-avdraget ökar år från år enligt siffror från Skatteverket. Fler som köper tjänster, fler som jobbar i branschen och fler företag som nyanställer. RUT-reformen har skapat möjligheter för familjer att klara vardagen, den har frigjort tid för jobb och ökade inkomster och svarta jobb har blivit vita. Många med svag anknytning till arbets­marknaden har kommit in på arbetsmarknaden tack vare RUT. Därför är det mycket välkommet att RUT-avdraget nu utökades från 1 juli.

På sikt borde RUT-avdraget utvecklas så att avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet införs. Genom att införa en utökad avdragsrätt från RUT och ROT till att gälla hushållens alla köpta tjänster av certifierade leverantörer så skulle nya tjänster, som inte erbjuds idag, få möjlighet att växa fram. Det skulle gynna en hållbar ekonomi där konsumtion styrs mot tjänster, reparationer och dylikt istället för av varor. Med en generell avdragsrätt skulle nya tjänster kunna utvecklas friare, styrda av behoven. RUT-avdraget har visat vilka positiva effekter det blir när skattekilarna minskar och tjänsteutbudet växer.

Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning om hur avdragsrätt för hushållens alla köpta tjänster i anslutning till hemmet skulle kunna utformas.

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)