RUT-avdraget

Motion 2015/16:1065 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte försämra RUT-avdragen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har aviserat att de planerar att försämra villkoren för RUT.

Oron bland kunder och anställda är stor men självklart också bland företagarna – något som bekräftas av att färre nu vågar starta företag i branschen. Hittills i år har tillväxten av företag varit 0,5 procent, vilket ska jämföras med åren 2011 till 2014 då tillväxten av företag låg på cirka nio procent per år.

 

Det olyckliga är att regeringens aviserade försämringar kommer att drabba framför allt kvinnliga företagare och tidigare arbetslösa kvinnor och utrikes födda. Idag jobbar ca 20 000 i branschen varav många är personer med kort utbildning, däribland såväl svenskar som många nyanlända. RUT-branschen har därför varit ett utmärkt sätt att också främja integration – något som vi är i stort behov av nu med tanke på det stora antalet nyanlända. Dessutom visar Skatteverkets utvärderingar att RUT-avdraget har bidragit till minskat svartarbete och en förbättrad skattemoral.

 

Detta bekräftas också av forskningen. Enligt Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har ROT- och RUT-reformerna påverkat människors vilja då det gäller att köpa tjänster svart. Hon har gjort en uppföljning av en tidigare undersökning som Skatteverket gjorde 2006. De lät då svenskar ta ställning till påståendet ”Det är omoraliskt att köpa tjänster svart”. Vid den tiden instämde 17 procent av de tillfrågade helt i påståendet. Sex år senare, efter införandet av ROT och RUT, ställde Nordblom samma fråga och resultatet var slående. Denna gång var det nämligen 47 procent av de tillfrågade som instämde helt i påståendet. Då forskaren jämför de två resultaten konstaterar hon ”Vi såg alltså en kraftig förskjutning av skattemoralen” och att ”skattereformer som ROT och RUT sannolikt ökar människors vilja att betala skatt”, (http://www.gu.se/forskning/forskare/Artiklar/ekonomi/rot-och-rut-paverkar-installningen-till-svart-arbetskraft/?print=true).

 

Detta är tydliga och viktiga signaler som vi politiker bör ta till oss. Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att RUT-avdragen inte bör försämras. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)