Rutinmässig kontroll av diabetes typ 2

Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det rutinmässigt vid läkarbesök alltid borde ingå ett prov för kontroll av diabetes typ2 för personer över 45 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Risken att få diabetes typ2 ökar och många personer vet inte om att man har fått diabetes2. Ju äldre man blir desto större är risken att man drabbas av diabetes typ2.

För att kunna behandla människor i tid genom att till exempel förändra kostvanor så är det viktigt att vi upptäcker diabetes typ2 så tidigt som möjligt. Därför borde det rutinmässigt vid alla läkarbesök alltid ingå ett prov för test av diabetes typ2 för personer över 45 år.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)