Så får vi ordning på Sverige – Klimat och energi

Motion 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4030

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Så får vi ordning på Sverige – Klimat och energi

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra klimatnyttan av Sveriges export och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara ett mål för det svenska klimatarbetet att öka exportens klimatnytta och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett globalt minimipris på koldioxidutsläpp och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att det införs ett minimipris på utsläpp av koldioxid i EU och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)
Behandlas i betänkande (17)