Så får vi ordning på Sverige – Utrikes och EU samt försvar och civil beredskap

Motion 2021/22:4039 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4039

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Så får vi ordning på Sverige – Utrikes och EU samt försvar och civil beredskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fungerande organisation och strukturer i den civila beredskapen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en starkare försörjningsberedskap och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en relevant författningsberedskap i den civila beredskapen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fungerande lagstiftning och strukturer för att möta hybridhoten och tillkännager detta för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)