Säkerställande av att barn har enkel tillgång till socialtjänsten dygnet runt

Motion 2021/22:1381 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att utreda möjligheten att skapa en särskild nationell jourkanal till socialtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi får aldrig sluta sträva efter att täta skyddsnäten runt våra barn och unga. Vi måste ha en gemensam nollvision mot att barn faller mellan stolarna, glöms och göms bort. Tyvärr är dagens socialtjänsts tillgänglighet inte alls anpassad efter behoven. Vi måste säkerställa en tillgänglighet alla dagar i veckan, alla tider på dygnet i alla delar av landet. Som det ser ut i dag håller man oftast bara öppet mellan klockan 8–16 på vardagar medan den ordinarie verksamheten är stängt under kvällar och helger samt minskning av personal under semestertider (förutom socialjouren som har begränsade resurser). Vid dessa tider sker det mesta eländet och behovet av stöd och insatser ökar. Det råder också oacceptabla skillnader mellan kommunerna i Sverige. Socialtjänstlagen är inte lika för alla. Det duger inte.

Alla vuxna som möter barn och unga i utsatta situationer måste ha förmåga att fullt ut förstå att barn som växer upp med bristande föräldraskap, inte alltid vill, vågar eller klarar av att uttrycka sitt behov av hjälp.

Ett exempel på en period då socialtjänsten håller stängt är julen. Detta är en högtid där de flesta barn ser fram emot julefrid med gran, julklappar och mys med familjen. Samtidigt vet vi att detta är en tid då många barn far illa och som i stället för glädje och förväntningar har en klump i magen av oro och rädsla.

Idag finns möjlighet att via 114 14 komma i kontakt med socialjour men enligt SOS Alarm fungerar inte detta överallt runtom i landet eftersom alla kommuner inte alltid har tillgängliga resurser. Det är dessutom svårt för ett barn att genom Polisens telefonnummer traggla sig genom olika tonval för att komma fram till socialtjänsten. Det är heller inte optimalt efter som socialjouren är till för de mest akuta ärendena och kanske inte rådgivning eller stödinriktade insatser. Bris, Barnens rätt i samhället, som är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer har jourtelefon för barn men inte dygnet runt alla dagar i veckan. BRIS har heller inte de befogenheter eller tillgång till resurser som socialtjänsten har, så därför uppfyller de inte de behov som kan komma att uppstå vid kontakt med utsatta barn.

Vart ett barn än bor i Sverige ska det ha enkel, tillgänglig möjlighet till stöd och rådgivning dygnet runt alla dagar i veckan.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)