Säkra förlossningar

Motion 2021/22:1401 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra förlossningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk vård står sig bra i internationell konkurrens och vi har mycket att vara stolta över när det kommer till sjukvården. Forskningen har gjort stora framsteg inom en mängd områden och idag kan vi klara av saker som för bara 20 år sedan ansågs vara en omöjlighet. Varje dag sker ungefär 320 förlossningar i Sverige och det är många barn som delar födelsedag runt om i vårt avlånga land. Tyvärr är inte alla dessa förlossningar ofarliga för de som föder barnen. I snitt kommer ungefär 8 kvinnor allvarligt skada sitt underliv på grund av förlossning – varje dag.

Genom små förändringar i arbetssättet runt förlossningar, har andelen förlossningsskador kunnat minskas de senaste åren. Genom att se till att kvinnan är trygg inför den, genom vägledning och mildare metoder, har de mest brutala biverkningarna av detta mest naturliga kunnat minskas rejält.

Med ytterligare forskning på obstetrik, skulle sannolikt andelen grava förlossningsskador kunna minska kraftigt och färre kvinnor skulle efter sin förlossning få höra att de inte bör bära sina barn längre, att de inte kommer kunna löpträna igen, att de måste ställa om hela sina liv för att hela deras underliv totalt ställts om. Mer medel bör riktas mot forskning rörande kvinnors kroppar och kvinnohälsa och styrmedel bör tas fram för att forskning inom detta område blir mer attraktivt för fler. En nationell strategi för en säker mödra-och förlossningsvård bör införas och implementeras inom regionerna för att vården ska bli jämlik och jämställd över hela landet.

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)