Säkra och utveckla de ideella kvinnojourerna

Motion 2021/22:1335 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)

av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan värna, stötta och utveckla ideella kvinnojourers verksamhet och arbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges kvinno- och tjejjourer bedriver ett enormt viktigt arbete som bygger på en lång tradition av stort engagemang och ideellt arbete. Kvinnojourernas kunskap och erfarenhet kring mäns våld mot kvinnor och barn är unik. Deras roll som röstbärare för de våldsutsatta är till stor del anledningen till att Sverige har en av världens bästa lagstiftningar vad gäller kvinnofrid, sexualbrott och våld mot kvinnor och barn. Det stöd som kvinnojourerna erbjuder har räddat många liv.

Frihet från våld är en mänsklig rättighet, en välfärdsfråga och ett samhällsansvar som slås fast i socialtjänstlagen och nationell lagstiftning.

Kvinnojourernas kunskap och erfarenheter är otroligt viktigt för det stöd och den trygghet som behövs när man ska ta emot våldsutsatta kvinnor och barn. Men idag ser vi med oro hur privatiseringen även har nått kvinnojourer. Hur kvaliteten hos de privata skyddade boenden inte håller och hur kommunernas upphandlingar bygger på marknadsmässiga principer som konkurrerar ut kvinnojourernas verksamhet.

Landets kvinnojourer märker nu av en minskad efterfrågan på platser för utsatta kvinnor då allt fler privata företag startat skyddade boenden där platser köps in av kommunerna. Konsekvenserna, likt de delar av välfärden som har privatiserats är sämre kvalitet och kunskap. Det kan handla om stor personalomsättning och allt för låg kunskap om hur man ska bemöta våldsutsatta kvinnor och barn.

Trots färre sökande hos kvinnojourernas skyddade boenden fortsätter stödtelefonen att ringa lika ofta som tidigare och samtalsstöd efterfrågas. Enligt ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige får deras kvinnojourer ta emot samtal från oroliga kvinnor som bor på privata boenden. Aktiviteter som kvinnojourerna gör, och har gjort ideellt i flera år, har nu fått en prislapp.

Den här utvecklingen är oroande och behöver ses över, för just nu pågår en utveckling som gör marknad av kvinnor och barns utsatthet. Kvinnojourerna med sin historiska roll, erfarenhet, metoder och kunskap behöver värnas. Kvinnors säkerhet och mänskliga rättigheter ska vara en del av välfärdsverige och därför behöver vi också från statligt håll stötta, värna och utveckla de ideella kvinnojourerna och arbeta för att motverka oseriösa aktörer som nu ser en möjlighet att profitera på kvinnors lidande.

Diana Laitinen Carlsson (S)

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)