Samernas nationaldag allmän flaggdag

Motion 2009/10:K371 av Jan Erik Ågren (kd)

av Jan Erik Ågren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den 6 februari blir allmän flaggdag.

Motivering

Samerna är en svensk urbefolkning vars rättigheter under lång tid har ifrågasatts. Samerna som grupp har också utsatts för övergrepp av olika slag. Under senare år har bland annat företrädare för den svenska regeringen beklagat de övergrepp som skett och bett samerna om ursäkt. Svenska kyrkan har också på olika sätt deltagit i den försoningsprocess som nu pågår. Samerna erkänns numera som ursprungsbefolkning och samiska har fått ställning som minoritetsspråk. Olika insatser görs också för att stärka den samiska kulturen. Den 6 februari har fått status som samernas egen nationaldag. Det naturliga vore också att den nationaldagen blev allmän flaggdag i Sverige. I vårt grannland Norge är det redan så.

Stockholm den 5 oktober 2009

Jan Erik Ågren (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)