Samiska språket

Motion 2008/09:K297 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tar initiativ till åtgärder för att garantera undervisning i och på de samiska språken genom att främja utbildning av samiska lärare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ger Sametinget i uppdrag att utarbeta kriterier för framtagande av samiska läromedel.

Motivering

Assimilerings- och utbildningspolitiken har lett till att samiskan i dag är ett hotat språk. Syd- och lulesamiskan riskerar att dö ut och nordsamiskans position är osäker. Det är därför avgörande för samiskan att språkbytesprocessen bryts och att de samiska språken bevaras och utvecklas. Bristen på samiska lärare är ett stort strukturellt problem som måste lösas för att säkerställa språkens fortlevnad och utveckling.

Stockholm den 2 oktober 2008

Sinikka Bohlin (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Carina Ohlsson (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)