Samlokalisering av polisstationer i gränsområden

Motion 2018/19:1934 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för samlokalisering av polisstationer i gränsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förra året biföll riksdagen propositionen Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Den nya lagen trädde i kraft den 2 juli 2017 och innebär bland annat ett utökat samarbete mellan nordisk polis. Den nya lagen är viktig för de län som har en gemensam gräns mot Norge och Finland, särskilt eftersom polisnärvaron i dessa län inte sällan är låg.

Något som dock inte berörs i propositionen är förutsättningar för samgruppering på gränsen i form av gemensamma polisstationer. Eda kommun i västra Värmland och Eidskogs kommun i Hedmarks fylke har gemensamt erbjudit svensk och norsk polis lokaler för att etablera en gemensam polisstation vid riksgränsen i Morokulien. Stora delar av brottsligheten i detta område är nämligen gränsöverskridande. En gemensam polisstation skulle kunna underlätta det operativa samarbetet, främja informationsutbyte och förenkla möjligheterna för bland annat sampatrullering.

Den 1 juni 2018 förstärktes det nordiska polissamarbetet genom en avsiktsförklaring som de nordiska justitieministrarna skrev under. Enligt regeringens hemsida skapar avsiktsförklaringen förutsättningar för att till exempel kunna bedriva operativt polisarbete på varandras territorium i större utsträckning jämfört med i dag. Exempelvis ska närmaste


polispatrull kunna ingripa mot ett pågående brott även om det innebär att det sker i ett annat nordiskt land än polispatrullens hemland.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)