Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V)

av Lars Ohly m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:T459

av Lars Ohly m.fl. (V)

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

V241

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Allmänt om avreglering av regional kollektivtrafik och nationell järnväg 4

4 Mer demokrati, färre avregleringar 4

4.1 Ökad konkurrens leder inte till lägre priser 5

4.2 Exemplet Arlandabanan 5

5 Regeringen har fel utgångspunkt 6

6 Bytesresorna med tåg försämras 7

7 Regeringen försämrar utbudet 8

8 Konkurrens kostar mer för staten 10

9 Nationell och regional utveckling 11

9.1 Avregleringen nationellt påverkar regionalt… 11

9.2 … och avreglering regionalt påverkar nationellt 12

10 Förslag som sätter resenären i centrum 13

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)