Samtyckeslagens implementering kräver samtycke även i skolans läroplan

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S)

av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att modernisera skolans läroplan och skolans uppdrag i enlighet med den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har haft den första feministiska regeringen som på område efter område prioriterat att bryta den ojämställdhet som råder i hela samhället. När riksdagen väl tog beslutet om samtyckeslagstiftningen var det ett viktigt steg på vägen för att stärka kvinnors och tjejers rätt till sin egen kropp. Sex ska bygga på samtycke. Ett nej måste alltid vara ett nej. Enligt lagen är det därför frivilligheten som är utgångspunkten. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för exempelvis våldtäkt.

När lagen nu är på plats krävs dock ytterligare implementeringsåtgärder för att det ska få det genomslag som behövs för att bryta samhällets könsnormer. Men även för att bidra till en stark normerande effekt kring att bryta den könsstereotypa nuvarande synen på sexualitet och kön.

Ett område som kan bidra till implementeringen av lagen är skolan, exempelvis genom att införa begreppet samtycke inom ramen för skolans uppdrag och sexual­undervisning. En modernare lagstiftning bör medföra att vi också får en läroplan och läromedel som följer denna inriktning. Skolan har redan ett befintligt ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas både lärande och utveckling. Det är ytterligare en anledning till att skolans uppdrag bör tydliggöras i takt med att samtyckeslagen införs.

Elin Gustafsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)