Sänkt åldersgräns för inköp av alkohol

Motion 1992/93:So203 av Knut Billing m.fl. (m)

av Knut Billing m.fl. (m)
I Sverige räknas en person som har fyllt 18 år som
myndig. Det innebär att han eller hon får ta ansvar för sina
egna handlingar. Han eller hon har vidare rätt att rösta i
allmänna val på såväl lokal, regional som på riksnivå. Man
är också valbar och kan i teorin faktiskt bli kommunalråd,
riksdagsledamot och statsminister. Han eller hon har rätt att
ingå giftermål utan tillstånd från föräldrar och är också
skyldig att bära vapen och försvara riket.
Däremot får man inte fira sitt bröllop eller utnämningen
till statsminister med att gå in på Systembolaget och
inhandla en flaska gott vitt vin!
Detta orimliga förhållande, att en människa som
betraktas som vuxen och ansvarig för sitt liv i näst intill alla
samhällslivets delar, inte får handla alkohol på
Systembolaget, är bara ett av många bevis på den minst sagt
märkliga svenska alkoholpolitiken.
Särskilt märkligt blir det när det samtidigt är tillåtet för
en 18-åring att på restaurang ta sig ett glas öl!
Vi är av den bestämda uppfattningen att problemen med
för hög alkoholkonsumtion inte på något sätt löses med
regler som differentierade åldersgränser. Tvärtom leder
detta till att ''mystifiera'' alkoholkonsumtionen, vilket kan
ha rakt motsatt effekt och locka fler till en alltför hög
alkoholkonsumtion. Vår inställning är att det mest centrala
för att bekämpa alkoholmissbruket är att avmystifiera det
och inrikta åtgärder mot gruppen storkonsumenter.
Det finns som vi ser det två vägar att gå. Den ena är att
med alkoholfrågan som utgångspunkt vara ytterst
konsekvent och därmed höja myndighetsåldern till 20 år.
Detta finns det dock inget stöd för bland vare sig folk i
gemen eller de politiska partierna. Den andra är att sänka
inköpsåldern för alkoholhaltiga drycker till 18 år. Vi
förordar som framgår det senare.
I konsekvens bör då också rätten att tullfritt införa
alkoholhaltiga drycker sänkas till 18 år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att sänka åldersgränsen för
inköp av alkohol från nuvarande 20 år till myndighetsåldern
18 år,
2. att riksdagen beslutar att sänka åldern för införsel av
alkohol till Sverige från nuvarande 20 år till
myndighetsåldern 18 år.

Stockholm den 11 januari 1993

Knut Billing (m)

Charlotte Cederschiöld (m)

Birger Hagård (m)

Henrik S Järrel (m)

Ulf Kristersson (m)

Henrik Landerholm (m)

Bertil Persson (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Jan Sandberg (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Knut Wachtmeister (m)

Birgitta Wistrand (m)

Liselotte Wågö (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)