Sänkt öl- och vinskatt

Motion 2005/06:Sk403 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en sänkning av öl- och vinskatten.

Motivering

Sedan den 1 januari 2004 är det helt lagligt att ta med sig 110 liter öl när man kommer från ett annat EU-land. I dag tas stora mängder öl, vin och sprit in i landet – både legalt och illegalt. Alkoholen kommer från i första hand Danmark och Tyskland, men även från många av de nya EU-länderna; länder som har betydligt lägre skatter på alkohol än vad vi har. Öl står för cirka 90 procent av all insmugglad alkohol som säljs vidare illegalt. Smugglad alkohol säljs helt utan kontroll 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, ofta med hemkörningsservice.

Regeringens utredning med uppdrag att följa utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol i framförallt södra Sverige och föreslå åtgärder för att minska problemen, som kan komma av ökad införsel och langning, presenterade i början av året sitt förslag. Bland annat innehöll utredningsförslaget en sänkt skatt på sprit med 40 procent och på vin och öl med 30 procent.

Den socialdemokratiska regeringen slängde ur sig ett förslag om sänkt spritskatt precis lagom till budgetförhandlingarna med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det var ett förslag som inte kan ses som annat än ett utspel för att ha något att förhandla om. Hittills har inte heller förslaget renderat i något konkret, eftersom det blev tvärstopp från v och mp. Till bilden hör också att det tydligen aldrig var tänkt att ölskatten skulle sänkas, trots att den står för en så stor andel av den illegala hanteringen.

Den svenska bryggerinäringen håller på att slås ut från Sverige. För några år sedan jobbade cirka 5 000 personer inom bryggeribranschen. I dag är siffran cirka 3 400. Ölskatten måste sänkas. Om man gör det måste också vinskatten sänkas. Annars kommer EU-kommissionen att ha synpunkter på att Sverige gynnar inhemsk produktion, dvs. öl i förhållande till vin. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)