Sänkt straffbarhetsålder

Motion 2019/20:3096 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda sänkt straffbarhetsålder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sänkning av svensk straffbarhetsålder är viktigt framförallt ur två perspektiv. Dels handlar det om att skydda barn från att rekryteras eller tvingas in i kriminella grupp­eringar, dels så handlar det om att stärka konsekvenskedjan i samhället för de personer som självvalt begår grova brott i lägre åldrar.

1864 ersattes svenska straffbalken med en strafflag som innefattade den första nationella lagstiftningen som reglerade en straffmyndighetsålder på 15 år. Det går dock att finna i olika landskapslagar ända sedan 1200-talet att just 15 år som en gräns för straffmyndighet reglerats. Det går med bakgrund av detta att konstatera att dagens straffbarhetsålder är i behov av omprövning. Sedan 1200- och 1800-talet så har sam­hället förändrats men åldersgränsen kvarstår; det är rimligt att lagstiftningen följer med i samhällsutvecklingen.

Alla svenskar har kunnat ta del av de larmrapporter som berör unga personers lagöverträdelser. De blir både fler och allvarligare. Rån, misshandel, pistolhot och knivmord är exempel på brott som personer under 15 år misstänkts för. Ingen har dock lagförts för dessa. Ingen upprättelse för de som drabbats går att uppnå och den signal samhället sänder är förödande för våra möjligheter att komma tillrätta med det faktum att kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna.

Politiken kan inte bortse från det som polischefer runt om i landet signalerar om. Att organiserade kriminella som utnyttjar icke straffbara personer i sin verksamhet är ett växande problem som måste stävjas. Rikspolischefen Anders Thornberg har i riksmedia vid upprepade tillfällen varnat för hur oerhört många unga personer i kriminella miljöer som är tillgängliga för de äldre yrkeskriminella. Dagens straffbarhetsålder är alltså det främsta incitamentet för den organiserade brottsligheten att rekrytera barn. Därför skulle en sänkning av straffbarhetsåldern kunna utgöra både ett skydd för personer yngre än 15 år samt ett upprätthållande av konsekvenskedjan i samhället.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)