Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2018/19:2906 av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD)

av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen under riksdagsåret bör återkomma med en proposition om särskild antagningsgrupp till juristprogrammet och speciellt meritvärde för ansökan till tingsnotarietjänster, för personer med erfarenhet inom polisyrket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under 2015 valde 832 yrkesverksamma poliser att lämna sin tjänst, vilket var ett rekord. Tyvärr är siffran inte en anomali utan del av en bredare trend; många poliser fortsätter tyvärr att lämna sitt yrke. Sverigedemokraterna ser utvecklingen som mycket problematisk. Förutom effekterna för rättsväsendets funktion så innebär uppsägningarna ofta ett tapp av viktig kompetens och erfarenhet, något som vi vill ta vara på.

Ett yrkesområde som är närliggande och som poliser har relevanta kunskaper för är juridiken. Samtidigt består juristkåren i dag till stor del av personer som påbörjar juristprogrammet tidigt, direkt efter gymnasiet eller med ett par år emellan. En typ av mångfald som skulle vara juristerna som yrkeskår till gagn, är en bredare personlig erfarenhet av både rättsväsendet och samhället i stort, speciellt för de studenter som efter examen fortsätter på domarbanan.

Sverigedemokraterna vill därför reservera ett antal platser på juristprogrammet för personer med 5 års erfarenhet av polisyrket, så att sådana sökande får ett påslag på 0,25 meritvärde på högskoleprovet och ett rimligt men betydelsefullt påslag på slutbetyget från gymnasiet. Antalet platser bör uppgå till 200–250 och fördelas på landets olika lärosäten. Yrkesaktiva poliser skall beviljas tjänstledighet under studieperioden.

Vi vill också införa en regel om att erfarenhet av polisyrket ger ett speciellt meritvärde när examinerade jurister söker tjänst som tingsnotarie.

Antagningsgruppen bör provas under en 4-årsperiod varpå utvärdering och nytt beslut fattas. Viktigt i sammanhanget är att gruppen blir ett sätt för rättsväsendet att fånga upp annars förlorad kompetens, utan att för den saken orsaka fler uppsägningar från poliskåren.

Robert Stenkvist (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)